FILMOGRAPHY

SUŽIEDUOTINIS PER PRIEVARTĄ

YEAR - 1931

COUNTRY - Lithuania

GENRE - Short / Silent / Comedy

DIRECTOR - Petras Malinauskas

CAST - Juozas Navickas, Stasys Narijauskas, Povilas Malinauskas, J. Mardosas