Mokestinė lengvata

Tax Incentive (3_2)

Filmuokite Lietuvoje. Sutaupykite iki 30 % filmo gamybos Lietuvoje biudžeto.

  • Šia lengvata gali pasinaudoti vaidybiniai filmai, TV filmai, dokumentiniai ir animaciniai filmai.
  • Filmo gamintojas bent 80 % filmo ar jo dalies tinkamų gamybos išlaidų turi patirti Lietuvoje.
  • Lietuvoje patirtos išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 43 000 eurų.
  • Filmas turi atitikti kultūrinio turinio ir gamybos kriterijus.
  • Lietuvos kino centras teikia išsamią informaciją apie Lietuvos kino indutriją ir mokesčių lengvatą.
Daugiau informacijos: