Lokacijos

KAUNO FORTAI

1882 –1915 m. statyta tvirtovė buvo viena iš keleto didžiausių ir svarbiausių visoje Rusijos imperijoje, turėjusi padaryti Kauną neįveikiamu miestu. Savo gynybine verte Kauno tvirtovė prilygo Varšuvos bei Bresto karinėms tvirtovėms. Ją sudarė tvirtovės įgulos administraciniai pastatai, kareivinės, artilerijos sandėliai, slėptuvės, geležinkelio linijos, akmenimis grįsti keliai ir t.t. Svarbiausia jos dalis – gynybinių fortų ir baterijų žiedas. Kauno tvirtovė yra palyginti gerai išsilaikiusi ir puikiai iliustruoja XIX a. pabaigos – XX a. pradžios fortifikacijos raidą. Iš viso Kaune buvo pastatyti devyni fortai.