Lokacijos

INDUSTRINIAI OBJEKTAI

Kaunas visada buvo ir svarbus pramoninis centras. Prasidėjus pramonės perversmui, nuo XIX a. vidurio Kaune sparčiai kūrėsi gamyklos, elektrinės, geležinkelio mazgai. Keičiantis ekonominėms sąlygoms, vyravo ir klestėjo skirtingos pramonės šakos.

Mieste daug įspūdingų industrinių objektų – kai kurie iš jų apleisti, tačiau išlaikę savo autentiškumą, kai kurie – sėkmingai atnaujinti ir pritaikyti dabartinei veiklai.