Kauno filmų biuras

morgas

Pagrindiniai KAUNO FILMŲ BIURO tikslai: pristatyti Kauną kino kūrėjams, skatinti užsienio ir Lietuvos kino industrijos kompanijas rinktis Kauno miesto bei regiono erdves, visapusiškai joms padėti ir sudaryti reikiamas sąlygas filmuoti.

  • Teikiame kokybiškas paslaugas ir išsamią informaciją apie filmavimo sąlygas bei taisykles Kauno mieste bei regione;
  • Tarpininkaujame tarp vietos valdžios institucijų ir filmų kūrėjų visais klausimais dėl tinkamų sąlygų sudarymo filmavimui;
  • Pasirūpiname visais reikiamais leidimais;
  • Teikiame informaciją apie visas su kino kūrimu susijusias paslaugas;
  • Atliekame filmavimo vietų (lokacijų) paiešką (skautingą) ir vadybą.
Narys: