STASYS UŠINSKAS KITOKS PASAULIO MATYMAS

STASYS UŠINSKAS

Stasys Ušinskas (1905–1974) – vienas savičiausių XX a. Lietuvos dailininkų, stebinantis talento platumu ir neįprastu pasaulio matymu. Dailininkas mokėsi Kauno meno mokykloje, vėliau studijavo Paryžiuje. Neeilinį talentą Stasys Ušinskas dalino daugeliui kūrybos sričių: tapybai, vitražui, teatrui, stiklui, kiekvienoje palikdamas ryškius, išskirtinius pėdsakus. Jis įvardijamas moderniojo vitražo ir animacijos pradininku Lietuvoje.

1938 m. Stasys Ušinskas pastatė pirmąjį Lietuvoje garsinį animacinį marionečių filmą STORULIŲ SAPNAS (“The Dream Of The Fatty”). Šiuo darbu menininkas norėjo pademonstruoti technines marionečių galimybes ir parodyti, ko galima pasiekti tuo metu dar naujoje meno srityje.

STORULIŲ SAPNAS  (“The Dream Of The Fatty”) buvo demonstruojamas ne tik Lietuvoje, bet kelis kartus ir JAV. Sulaukęs JAV animacinių filmų bendrovės „Dalcompany“ susidomėjimo ir siūlymo sukurti animacinį filmą pagal Hanso Christiano Anderseno pasaką LAKŠTINGALA, menininkas pradėjo darbą, tačiau Antrasis pasaulinis karas sutrukdė įgyvendinti sumanymą.

2019 m. birželio mėn. S. Ušinsko marionečių konstrukcijų brėžiniai ir pirmasis Lietuvoje animacinis marionečių filmas STORULIŲ SAPNAS  (“The Dream Of The Fatty”) pripažinti nacionalinės reikšmės kolekcija ir įrašyti į UNESCO programos Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“.