FILMOGRAPHY

CHELOVEK-NEVIDIMKA

YEAR - 1984

COUNTRY - Soviet Union

GENRE - Drama

PRODUCTION COMPANY - Mosfilm

DIRECTOR - Aleksandr Zakharov

CAST - Andrey Kharitonov, Romualdas Ramanauskas, Leonid Kuravlyov, Natalya Danilova, Oleg Golubitsky

More Information: