FILMOGRAPHY

Ruslan i Lyudmila

YEAR - 1972

COUNTRY - Soviet Union

GENRES - Adventure, Fantasy, Mystery

PRODUCTION COMPANY - Mosfilm

DIRECTOR - Aleksandr Ptushko

CAST - Andrei Abrikosov, Vyacheslav Nevinnyy, Ruslan Achmetov, Sergey Martinson, Igor Yasulovich, Valeri Kozinets, Oleg Mokshantsev, Mariya Kapnist, Natalya Petrova

More Information: